РІШЕННЯ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 31 жовтня 2017 р. № 923

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення квартального комітету «Губичі» в місті Бориславі

Відповідно до ч.6 ст.140 Конституції України, ст.14, п. 20. ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про органи самоорганізації населення», Положення про орган самоорганізації населення у місті Бориславі, затвердженого рішенням міської ради від 31. 05. 2017 року № 697 «Про затвердження Статуту територіальної громади міста Борислава», на підставі заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення – квартального комітету «Губичі» від 22 жовтня 2017 року, протоколу конференції жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення – квартального комітету «Губичі» на території вул. Дрогобицької, пров. Губицький, вул. Федьковича та частини вул. Модрицької (№№ 28 – 91), що відбулися 22 жовтня 2017 року, беручи до уваги рішення постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку від 31.10. 2017 р. № 21/1, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення квартального комітету «Губичі» в місті Бориславі.
2. Визначити такі основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення квартального комітету «Губичі» в місті Бориславі:
– створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
– задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
– участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
3. Надати органу самоорганізації населення квартального комітету «Губичі» в місті Бориславі такі власні повноваження:
1) представляти інтереси мешканців кварталу у Бориславській міській раді та її виконавчих органах, в місцевих органах виконавчої влади;
2) сприяти додержанню Конституції України, законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, Статуту територіальної громади міста Борислава, рішень, прийнятих місцевими референдумами, рішень Бориславської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Бориславського міського голови та інших виконавчих органів Бориславської міської ради;
3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевого бюджету міста Борислава;
4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природнього середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть утворюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
6) здійснювати контроль за якістю наданих громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
7) надавати допомогу навчальним закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту, сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції цих питань до Бориславської міської ради;
9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають на території діяльності органу самоорганізації населення;
13) сприяти депутатам Бориславської міської ради, депутатам Львівської обласної ради, депутатам Верховної Ради України, в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи на відповідних територіях;
14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
4. Визначити, що діяльність органу самоорганізації населення квартального комітету «Губичі» в місті Бориславі розповсюджується на територію в межах: вулиці Дрогобицької, вулиці Федьковича, провулку Губицького, частини вулиці Модрицької №№ 28 – 91.
5. Встановити, що квартальний комітет «Губичі» в місті Бориславі обирається на 5 років з часу його реєстрації.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Ю. Химина та постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку (І. Книш).
Ігор ЯВОРСЬКИЙ, міський голова

Ви можете Залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Залишити коментарі