МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА БОРИСЛАВА НА 2018 РІК

РІШЕННЯ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 21 грудня 2017 року № 1037

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 20 грудня 2017 року № 51/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Ю. Петріва від 29 листопада 2017 року № 01-35/984, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2018 рік:
1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі 364316830 грн., в тому числі обсяг доходів:
– за загальним фондом міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 350643252 грн.;
– за спеціальним фондом бюджету у сумі 13673578 грн., у тому числі доходи бюджету розвитку у сумі 10017849 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.
1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 364316830 грн., у тому числі обсяг видатків:
– за загальним фондом міського бюджету у сумі 350643252 грн.;
– за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 13673578 грн., у тому числі видатки за бюджетом розвитку у сумі 10017849 грн.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету міста Борислава на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 364316830 грн., у тому числі за загальним фондом в сумі 350643252 грн. та за спеціальним фондом в сумі 10017849 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету міста Борислава у сумі 100000 грн.
4. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку у сумі 10017849 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету міста Борислава у сумі 185000 грн.
6. Затвердити перелік захищених видатків за загальним фондом міського бюджету міста Борислава на 2018 рік за їх економічною структурою:
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– трансферти місцевому бюджету.
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Борислава кошти в сумі 17474046 грн. на реалізацію місцевих (регіональних) програм, згідно з додатком 5 до цього рішення.
8. Надати право начальнику фінансового управління міської ради Ю.Петріву протягом 2018 року отримувати відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Борислава, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків за загальним фондом, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Борислава, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.
9. Зобов’язати розпорядників коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку:
9.1) потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
9.2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
9.3) розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником коштів міського бюджету обґрунтованих лімітів споживання;
9.4) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати зазначених вище товарів і послуг;
9.5) призупинити розширення мережі та штатів бюджетних установ, збільшення фактично зайнятих посад, надання необов’язкових доплат, надбавок за наявності фінансування інших першочергових видатків;
9.6) забезпечити мобілізацію власних надходжень бюджетних установ в обсягах, що перевищують фактичні показники 2017 року та у разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом, скеровувати фактично отримані кошти за спеціальним фондом на поточне утримання відповідних установ;
9.7) не здійснювати планування видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації без безпосереднього планування фактичного виконання будівельних робіт;
9.8) планувати у 2018 році видатки на стимулювання працівників органів місцевих рад за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівників бюджетних установ, інших соціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, а також виконання дохідної частини відповідних бюджетів;
9.9) у місячний термін підготувати та подати на розгляд міської ради програми, які не затверджені, і кошти на реалізацію яких передбачені в додатку 5 до цього рішення;
9.10) провести заходи з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ в межах чинного законодавства , скоротити чисельність працівників, обмежити надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру, домогтися збільшення власних надходжень бюджетних установ для покращення ефективності використання бюджетних коштів і якості надання послуг ;
9.11) розробити проекти паспортів бюджетних програм та подати на затвердження до фінансового управління міської ради протягом 30 днів після набрання чинності рішення про міський бюджет.
10. Довести до відома головних розпорядників коштів, що:
10.1) у разі наявності простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270) управління Державної казначейської служби у місті Бориславі здійснює платежі за видатками за загальним фондом лише після погашення такої заборгованості;
10.2) при складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження;
10.3) у випадку невиконання показників надходжень до міського бюджету міста Борислава на 2018 рік, визначених розписом міського бюджету, забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим управлінням Бориславської міської ради.
11. Установити, що до загального фонду міського бюджету міста Борислава на 2018 рік належать надходження, визначені у відповідності до статті 64 Бюджетного кодексу України.
12. Зобов’язати комунальні підприємства міської комунальної власності сплачувати до загального фонду міського бюджету міста Борислава частину чистого прибутку (доходу) відповідно до рішення міської ради від 30 серпня 2007 року № 419 «Про встановлення нормативу відрахувань від частини прибутку до міського бюджету міста Борислава господарськими організаціями» (які належать до міської комунальної власності або в статутних фондах яких є частка міської комунальної власності).
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного кодексу України.
14. Затвердити на 2018 рік у складі доходів міського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 1, а саме:
14.1) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у сумі 76500000 грн.;
14.2) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 77035000 грн.;
14.3) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню для придбання твердого і рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в сумі 22000 грн.;
14.4) освітню субвенцію міському бюджету міста Борислава в сумі 39917900 грн.;
14.5) медичну субвенцію міському бюджету міста Борислава в сумі 29787900 грн.;
14.6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитино» в сумі 552400 грн.;
14.7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 439700 грн.
15. Взяти до відома , що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
15.1) якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради і погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики з подальшим затвердженням міською радою;
15.2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовим управлінням за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
15.3) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради і погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики з подальшим затвердженням міською радою.
16. Доручити фінансовому управлінню міської ради (Ю. Петрів), відділу економіки міської ради (Л. Попель), управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (І. Клонцак), спільно з Бориславським відділенням Дрогобицької об’єднаної Державної податкової інспекції (П. Хохун) у 2018 році організувати роботу щодо:
– забезпечення виконання планових завдань з мобілізації податків, зборів та інших платежів до бюджетів усіх рівнів;
– внесення змін до міського бюджету здійснювати за рішенням виконавчого комітету та погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики і затвердженням міською радою у разі перерозподілу або визначення Львівською обласною радою та Львівською облдержадміністрацією обсягу міжбюджетних трансфертів для міського бюджету міста Борислава на 2018 рік;
– недопущення необґрунтованого надання пільг про звільнення від сплати платежів до міського бюджету міста Борислава. При цьому домогтися забезпечення спрямування вивільнених коштів на покращення фінансового стану підприємств, підвищення їх платоспроможності, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, кредиторської заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами, розширення виробництва, подолання збитковості.
17. Установити , що у міському бюджеті на 2018 рік передбачені кошти на:
17.1) надання пільг та муніципальних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг малозабезпеченим реабілітованим, відповідно до статті 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;
17.2) проведення доплат щомісячної допомоги до пенсії ветеранам УПА у відповідності до рішення виконавчого комітету міської ради від 30. 10. 2008 року № 416 «Про надання щомісячної грошової допомоги до пенсій ветеранам УПА» та продовжувати проводити доплату щомісячної допомоги до пенсії почесним громадянам міста;
17.3) фінансову підтримку для КП «Радіоредакція «Слово» в сумі 475000 грн., КП СОК «Нафтовик» в сумі 703200 грн., КЗ ДЮСШ «Атлант» в сумі 760000 грн.;
17.4) створення резерву пального в сумі 165000 грн. за рахунок видатків на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
17.5) забезпечення доплат дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування , яким виповнилося 18 років в сумі 17500 грн.;
17.6) природоохоронні заходи в сумі 170000 грн., розподіл яких здійснювати за рішенням міської ради;
17.7) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення в сумі 45000 грн.;
17.8) муніципальні формування з охорони громадського порядку в сумі 481343 грн.;
17.9) оплату за виконані роботи з висвітлення діяльності міської ради в народному часописі «Нафтовик Борислава» в сумі 406000 грн.;
17.10) організацію та проведення громадських робіт в сумі 60000 грн., розподіл яких буде здійснюватися між головними розпорядниками коштів міського бюджету після прийняття рішення міської ради «Про затвердження програми організації і проведення оплачуваних громадських робіт для незайнятих громадян м. Борислава у 2018 році».
18. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками західного офісу Державної аудиторської служби України та департаменту фінансів облдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають переказу до обласного бюджету.
19. Фінансовому управлінню міської ради (Ю. Петрів):
19.1) здійснювати, в першу чергу, фінансування захищених видатків, а видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень до бюджету;
19.2) виділяти кошти з міського бюджету в межах, зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби у місті Бориславі Львівської області, на підставі замовлень головних розпорядників коштів;
19.3) при складанні і виконанні розпису міського бюджету міста Борислава на 2018 рік, враховувати внесені Міністерством фінансів України зміни та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації.
20. Визначити відповідальним виконавцем за бюджетною програмою «Охорона здоров’я» центральну міську лікарню міста Борислава.
21. Вважати додатки 1 – 5 до цього рішення його невід’ємною частиною.
22. Встановити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року.
23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови, заступників міського голови С. Солоненко та Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (О. Залокоцький).
Ігор ЯВОРСЬКИЙ,
міський голова

 

Ви можете Залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Залишити коментарі