Про виконання бюджету міста Борислава за 2017 рік

MiskRada2-300x300

За 2017 рік до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло надходжень в сумі 392402,6 тис. грн., що складає 100,9 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
Зокрема:
– до загального фонду надійшло надходжень в сумі 377853,8 тис. грн., що складає 100,8 відсотка до уточненого плану на 2017 рік;
– до спеціального фонду надійшло надходжень 14548,8 тис. грн., що складає 102,8 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
Податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста Борислава за 2017 рік по загальному фонду надійшло в сумі 123643,8 тис. грн., що складає 104,5 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження до загального фонду за 2017 рік зросли на 33978,0 тис. грн. або на 37,8 відсотка.
Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України встановлено, що за січень – грудень 2017 року мобілізовано надходжень в сумі 188368,4 тис. грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 85926,5 тис. грн., або у 1,8 рази.
Основною причиною зростання надходжень до Державного бюджету України у січні – грудні 2017 року є те, що ПАТ «Укрнафта» почала сплачувати плату за користування надрами загальнодержавного значення, що призвело до зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по цьому виду надходжень в сумі 69099,2 тис. грн.
За звітний період 2017 року бюджет міста одержав з державного та обласного бюджету офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 254209,9 тис. грн., що складає 99,7 відсотків до уточненого плану на 2017 рік, зокрема:
– базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 1923,5 тис. грн. або 100,0 відсотків до плану на 2017 рік;
– стабілізаційної дотації з державного бюджету надійшло в сумі 1005,3 тис. грн. або 100,0 відсотків до уточненого плану на 2017 рік;
– субвенцій в сумі 251281,2 тис. грн., що складає 99,1 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
Основним джерелом формування бюджету міста Борислава є податок на доходи фізичних осіб, якого за звітний період надійшло до бюджету міста 64961,0 тис. грн., що складає 105,3 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає 52,5 відсотка .
За звітний період бюджет міста перевиконав план по надходженнях податку з доходів фізичних осіб в сумі 3291,6 тис. грн. або 5,3 відсотка.
В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на суму 19897,1 тис. грн. або 43,9 відсотка.
Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 96,4 відсотка.
Всього за 2017 рік до бюджету м. Борислава надійшло 62609,4 тис. грн. вищезазначеного податку, що на 19106,4 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на 43,9 відсотка.
Проведеним детальним аналізом фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб встановлено, що по 193 платниках спостерігається зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб суму 16142,8 тис. грн.
Слід зазначити, що найбільше зростання спостерігається по бюджетних установах, що утримуються за кошти міського бюджету та субвенцій з Державного бюджету, що в свою чергу пояснюється збільшенням фонду заробітної плати.
Детальним аналізом причин зменшення фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників встановлено, що:
– по КП «Бориславодоканал» спостерігається спад надходжень на суму 264,9 тис. грн., що пояснюється реалізацією майна (Міні-ГЕС) у 2016 році та відповідно погашення податкового боргу у минулому році по податку на доходи фізичних осіб;
– по ДП «Делакс Житло» (ТзОВ «Леополіс») надходження скоротилися на 335,9 тис. грн. внаслідок припинення діяльності даного платника, проте, замість даного платника утворено ТзОВ «Гранд містобуд» (всі працівники переведені з ДП «Делакс Житло» (ТзОВ «Леополіс»), яке за 12 місяців 2017 року сплатило 804,1 тис. грн. Тобто по-суті надходження зросли на 468,2 тис. грн.;
– по управлінню Пенсійного фонду в м. Бориславі надходження скоротилися на 44,8 т. грн. внаслідок реорганізації та злиття сплата податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету м. Борислава по платнику Дрогобицьке об’єднане управління Пенсійного фонду (16 працівників) не здійснюється;
– по філії «Ком-Еко Борислав» зменшення надходжень по цьому платнику на суму 21,0 тис. грн. пояснюється перереєстрацією платника з коду 36312571 на код 40312609, по якому в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 27,4 тис. грн.;
– по ТзОВ «Барві Холдінг 2» – 62,9 тис. грн., AT «УкрСиббанк» – 12,8 тис. грн., ТзОВ «Сальве-Львів» – 11,8 тис. грн., ПП «Медико» – 13,8 тис. грн. пояснюється припинення діяльності платників на території м. Борислава;
– по ТзОВ «Альянс Маркет» – 92,9 тис. грн., ВАТ «Швейна фабрика «Спецодяг» –12,6 тис. грн. зменшення надходжень пояснюється зменшенням доходів від надання робіт та послуг та погіршенням стану фінансово-господарської діяльності цих платників;
– по ТзОВ «Мотто-центр» – 10,2 тис. грн. зменшення надходжень по даному платнику пояснюється здачею в оренду заправної станції – ТОВ «СКЛ ОІЛ», яке за 2017 рік збільшило надходження на суму 14,5 тис. грн.
Резервами збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб є:
– проведення постійного моніторингу спати податку на доходи фізичних осіб з метою виявлення випадків здійснення господарської діяльності на території м. Борислава без сплати податку на доходи фізичних осіб;
– робота з потенційними платниками податку на доходи фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність без належним чином оформлених документів та відповідно не сплачують податок на доходи фізичних осіб;
– робота з платниками, які виплачують заробітну плату, нижчу законодавством встановленого мінімуму (робота з мінімізаторами);
– забезпечення погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Згідно даних Бориславського відділення Дрогобицької об’єднаної податкової інспекції станом на 01. 01. 2018 року борг складає 1651,4 тис. гривень;
– проведення роботи з залучення нових платників податку – інвестиційна діяльність.
Протягом 2017 року щодо збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб вживалися наступні заходи:
– проведено 39 засідань комісії з питань погашення заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та заборгованості по податкових платежах до бюджетів усіх рівнів та по роботі з мінімізаторами, де заслухано 336 суб’єктів підприємницької діяльності.
Слід зазначити, що результати проведеного моніторингу свідчать про те, що платники податку на доходи фізичних осіб – фізичні особи збільшили фактичні надходження у січні – грудні 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на загальну суму 4063,4 тис. грн., або у 2,3 рази.
Податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету міста Борислава за 2017 рік надійшло в сумі 448,5 тис. грн., що складає 225,2 відсотка до плану на 2017 рік.
Забезпечення виконання планових показників із податку на прибуток комунальних підприємств пояснюється погашенням податкового боргу КП «Бориславтеплоенерго» по цьому податку до Бориславського міського бюджету в сумі 380,0 тис. грн.
Основною причиною зменшення надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стала реалізація майна (Міні-ГЕС) по КП «Бориславводоканал», внаслідок чого у січні – грудні 2016 року погашено податкову заборгованість в сумі 537,7 тис. грн. та відповідно у січні – грудні 2017 року ці надходження відсутні.
Негативно на надходження вищевказаного податку впливає податкова заборгованість комунальних підприємств міста перед бюджетом в сумі 425,9 тис. грн.
З метою збільшення надходжень податку на прибуток підприємств комунальної форми власності до бюджету м. Борислава фінансове управління міської ради пропонує зобов’язати керівників розробити графіки погашення податкової заборгованості по вищезазначеному податку.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2017 рік надійшло в сумі 7105,3 тис. грн., що складає 98,9 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку скоротилися на 34,1 тис. грн. або 0,5 відсотка.
Місцевих податків і зборів до бюджету міста Борислава за звітний період надійшло в сумі 46992,5 тис. грн., що складає 102,6 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження місцевих податків і зборів зросли на 12185,6 тис. грн. або 35,0 відсотка.
За 2017 рік до бюджету м. Борислава надійшло податку на майно в частині плати за землю в сумі 27724,8 тис. грн., що складає 106,3 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
Зокрема:
– земельного податку з юридичних осіб 13783,5 тис. грн., що складає 102,1 відсотків до уточненого плану на 2017 рік;
– орендної плати з юридичних осіб 11012,3 тис. грн., що складає 107,8 відсотка до уточненого плану на 2017 рік;
– земельного податку з фізичних осіб 1827,7 тис. грн., що складає 121,5 відсотка до уточненого плану на 2017 рік;
– орендної плати з фізичних осіб 1101,2 тис. грн., що складає 126,8 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
Порівняно з аналогічним періодом 2016 року надходження плати за землю у звітному періоді зросли на 6677,1 тис. грн. або 31,7 відсотка.
Детальним аналізом в розрізі платників встановлено, що надходження земельного податку з юридичних осіб зросли на 2707,3 тис. грн.
Основною причиною зростання надходжень земельного податку у січні – грудні 2017 року стало збільшення ставок земельного податку, зокрема для земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання згідно нового Положення про встановлення плати за землю на території міста Борислава, затвердженого рішенням міської ради від 12 липня 2016 року № 205.
Найбільше зростання спостерігається по підприємствах нафтогазовидобувної промисловості ПАТ «Укрнафта» – 2113,6 тис. грн.
Станом на 01. 01. 2018 року укладено 390 договорів оренди земельних ділянок загальною площею 210,7611 га., а саме:
– по місту Бориславу – 199 договорів оренди;
– по смт. Східниці – 191 договір оренди.
Податку на майно відмінне від земельної ділянки до бюджету міста Борислава надійшло за звітний період 2017 року в сумі 3407,9 тис. грн., що складає 126,8 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету міста Борислава зросли на 1629,9 тис. грн. або 91,6 відсотка.
Туристичного збору за 2017 рік надійшло в сумі 910,1 тис. грн., що складає 107,8 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 265,3 тис. грн., або на 41,1 відсотка.
Транспортного податку з фізичних осіб за 2017 рік до бюджету міста надійшло в сумі 87,3 тис. грн., що складає 241,0 відсотка до плану на 2017 рік
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження транспортного податку зросли на 18,6 тис. грн. або 27,0 відсотка.
Єдиного податку до бюджету міста Борислава за звітний період 2017 року надійшло в сумі 14854,5 тис. грн., що складає 92,2 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного податку зросли на 3598,4 тис. грн. або 31,9 відсотка
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати зменшилися на 258,0 тис. грн. або на 17,3 відсотка.
Основою причиною зменшення надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стало припинення права оренди ТзОВ «Барвінок холдінг 2» та AT «УкрСиббанк», що призвело до зменшення фактичних надходжень по цьому платнику в сумі 574,0 тис. грн.
За 2017 рік по бюджету міста проведені видатки всього в сумі 382213,2 тис. грн., в тому числі:
– по загального фонду склали 350049,9 тис. грн.;
– по спеціального фонду склали 32163,3 тис. грн.
В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки по місту зросли на 92946,3 тис. грн. в т. ч. видатки загального фонду зросли на 85099,5 тис. грн., видатки спеціального фонду зросли на 7846,8 тис. грн.
На утримання установ освіти по загальному фонду за 2017 рік використано асигнування в сумі 93537,9 тис. грн., що складає 96,8 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
За рахунок бюджету міста Борислава утримуються тринадцять дошкільних закладів освіти, дев’ять шкіл, державна гімназія, дитячий будинок «Оріана», позашкільні заклади освіти, методична робота, централізована бухгалтерія відділу освіти, група по обслуговуванню, міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року видатки на освіту зросли на 28748,8 тис. грн. або 39,6 відсотка.
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на освіту складають 26,7 відсотка .
За рахунок міського бюджету проведені видатки на утримання установ освіти в сумі 49456,2 тис. грн.
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки за загальним фондом в сумі 49315,5 тис. грн., в тому числі на:
– на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 43422,3 тис. грн.;
– на придбання матеріалів, обладнання, інвентаря проведені видатки в сумі 570,7 тис. грн.
На оплату праці і нарахування на заробітну плану використано кошти в сумі 81295,1 тис. грн., що складає 87, відсотка до всіх видатків на утримання установ освіти.
Середня заробітна плата по установах освіти за 2017 рік склала 5,333 тис. грн. і зросла проти минулого року на 58,7 відсотка
На продукти харчування використано коштів в сумі 1480,2 тис. грн., що складає 1,6 відсотка до всіх видатків.
Видатки на оплату енергоносіїв проведено в сумі 9146,1 тис. грн., що складає 9,8 відсотка до всіх видатків.
Слід відмітити, що 98,5 відсотків всіх видатків на утримання установ освіти складають захищені статті видатків.
Станом на 01 вересня 2017р. комплектовано 169 класів на 4011 учнів. Наповнюваність класів на 01 вересня 2017 року склала 23,7 учня на клас, що на 0,3 учня більше наповнюваності 2016-2017 навчального року.
Слід відмітити, що за період з 2006 року по 2017 рік спостерігалась тенденція до зменшення учнів, кількості класів, а кількість педагогічних працівників з розрахунку на один клас зростала.
На початок навчального року укомплектовано 11 груп продовженого дня на 330 учнів.
Витрати на одного учня за звітний період 2017 року в загальноосвітніх школах міста склали 14,4 тис. грн. Найбільші витрати на одного учня склали по ЗОШ № 2 – 20,8 тис. грн., ЗОШ № 9 – 21,3 тис. грн., НВК ЗОШ № 6 – 29,3 тис. грн.
Навантаженість учнів на одного педпрацівника у звітному періоді 2017 року склала 11,24 одиниці.
Кількість педставок на один клас у звітному періоді склала 2,11 педставки на клас.
Станом на 01 січня 2018 року в дошкільних закладах освіти комплектовано 60 груп на 1347 дітей, в т.ч. при НВК ЗОШ № 6 – 2 групи на 30 вихованців.
Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах міста за 2017 рік складає 9,9 днів (138230 діто-днів/1158 дітей/12=9,94) в тому числі в розрізі дошкільних закладів освіти:
Всього по установах освіти на кінець звітного періоду утримується 1040,4 штатних одиниць, в т. ч. 524,9 штатних одиниць педагогічного персоналу, 93,7 штатних одиниць віднесених до педагогічних працівників, 87,8 спеціалістів та 334,0 робітників.
За звітний період виконано 138,2 тис. діто-днів по дитячих дошкільних установах, вартість харчування однієї дитини в день складає 15,0 грн.
По загальноосвітніх школах по харчуванню виконано 46,0 тис. діто-днів.
Станом на 01 січня 2018 року здійснюється безкоштовне харчування дітей сиріт, чорнобильців, малозабезпечених дітей , діти батьків учасників АТО вартість харчування цих дітей в день складає 13,0 грн.
По дитячому будинку виконано 5,7 тис. діто-днів , фактична вартість харчування однієї дитини в день складає 38,14 грн.
Станом на 01 січня 2018 року в дитячому будинку утримується 1 група на 13 вихованців з штатною чисельністю 16,3 штатних одиниць, тобто на одного вихованця припадає 1,3 штатної одиниці персоналу.
Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців.
За рахунок субвенції з обласного бюджету по загальному фонду проведені видатки в сумі 19,0 тис грн., в тому числі на:
– придбання парт для ЗОШ № 4 в сумі 19,0 тис. грн.
За рахунок спеціального фонду проведено видатки в сумі 4164,6 тис. грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
– видатки на оплату праці з нарахування на заробітну плату проведені в сумі 507,6 тис. грн.;
– видатки на продукти харчування використано коштів в сумі 1311,3 тис. грн.;
– інші видатки проведені в сумі 1035,9 тис. грн.;
– капітальні видатки проведені в сумі 1309,8 тис. грн.
Станом на 01 січня 2018 року по установах освіти кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня і зменшилася проти початку року на 104,1 тис. грн.
Дебіторська заборгованість відділу освіти міської ради станом на 01 січня 2018 року склала 352,4 тис. грн. та зросла проти початку року на 95,5 тис. грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
– по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 352,4 тис. грн.
Станом на 01 січня 2018 року за спеціальним фондом по установах освіти дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
За рахунок субвенції з обласного бюджету по спеціальному фонду за звітний період 2017 року проведені видатки в сумі 272,9 тис. грн., в тому числі на :
– придбання спортивного майданчика для НВК ЗОШ № 6 в сумі 50,0 тис. грн.;
– придбання спортивного майданчика для Бориславської державної гімназії в сумі 50,0 тис. грн.;
– капітальний ремонт в частині заміни вікон в приміщенні дошкільного навчального закладу № 11 по вулиці Богуна, 3 в місті Бориславі Львівської області 96,1 тис. грн.;
– капітальний ремонт в частині заміни вікон в загальноосвітній школі № 8 в місті Бориславі Львівської області в сумі 76,8 тис. грн.
За рахунок залишку коштів освітньої субвенції , який склався на 01. 01. 2017 року проведені видатки в сумі 865,6 тис. грн., які були використані по таких напрямках, а саме:
– на облаштування кабінетів фізики, хімії в Бориславській Державній гімназії в сумі 968,0 тис. грн.;
– на облаштування кабінету захисту Вітчизни в ЗОШ №7 в сумі 25,6 тис. грн.;
– на придбання комп’ютерів для загальноосвітніх шкіл міста в сумі 30,0 тис. грн.;
– на покращення матеріально-технічної бази шкіл міста в сумі 72,4 тис. грн..
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведені видатки за 2017 рік в сумі 69,6 тис. грн.
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на охорону здоров’я складають 13,7 відсотка.
В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року видатки на охорону здоров’я зросли на 11958,3 тис. грн. або на 33,2 відсотка.
На оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату використано асигнування в сумі 39185,4 тис. грн., що складає 81,6 відсотка до всіх видатків на утримання установ охорони здоров’я.
Середня заробітна плата по установах охорони здоров’я за звітний період 2017 року склала 4,384 тис. грн. і зросла в порівнянні з 2016 роком на 51,9 відсотка
Видатки на медикаменти за звітний період 2017 року проведені в сумі 397,7 тис. грн., що складає 0,8 відсотка до всіх видатків на утримання установ охорони здоров’я.
Видатки на продукти харчування проведені в сумі 272,8 тис. грн., що складає 0,6 відсотка до загальних видатків на утримання охорони здоров’я.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 4808,4 тис. грн., що складає 10,0 відсотка до всіх видатків на утримання охорони здоров’я.
Слід відмітити, що 95,5 відсотків всіх видатків на утримання установ охорони здоров’я складають захищені статті видатків.
За звітний період виконано 81,5 тис. ліжко-днів звичайного стаціонару, 8,2 тис. ліжко-днів денного стаціонару та 239,9 тис. амбулаторних відвідувань.
Видатки на харчування на один ліжко-день складають 3,21 грн., видатки на медикаменти на один ліжко-день складають 1,6 грн.
Протягом 2017 року 76 громадян пільгових категорій громадян отримали в аптечних закладах медикаментів на суму 123,6 тис. грн., за урядовою програмою «Доступні ліки» лікарські засоби отримали 10150 осіб на суму 510,7 тис. грн., за урядовою програмою з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 752 громадян отримали безкоштовні ліки на суму 430,4 тис. грн.
В установах охорони здоров’я функціонує 235 ліжок звичайного стаціонару та 34 ліжка денного стаціонару, штатна чисельність складає 627,0 штатних одиниць ( в тому числі по загальному фонду 617,75 штатні одиниці та по спеціальному фонду 9,25 штатних одиниць).
Проведеним аналізом кількості ліжок, кількості штатних одиниць, спостерігається тенденція до зменшення кількості ліжок та кількості штатних одиниць.
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25. 11. 2015 року № 1024 « Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» для Львівської області визначено норматив забезпечення стаціонарною медичною допомогою (ліжковим фондом) населення регіонів , який складає на 10 тисяч жителів – 60 ліжок , а фактично по місту функціонує на 10 тисяч жителів 64 ліжка тобто на 7 відсотків більше встановленого нормативу.
На утримання КП «КНП Стоматологічна поліклініка» з бюджету міста Борислава проведені видатки в сумі 1747,5 тис. грн.
За рахунок спеціального фонду по установах охорони здоров’я за 2017 рік проведені видатки в сумі 1584,1 тис. грн., в тому числі видатки:
– на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені в сумі 674,6 тис. грн.,
– видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали проведені в сумі 679,8 тис. грн.,
– на оплату інших видатків використано коштів в сумі 229,7 тис. грн..
Кредиторська та дебіторська заборгованість за загальним фондом станом на 01 січня 2018 року відсутня.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01 січня 2018 року складає 7,5 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2018 року відсутня.
Проведеним аналізом даних щодо виконання угод про переадресацію коштів між місцевими бюджетами за пролікованих хворих в установах охорони здоров’я міста Борислава станом на 01 січня 2018 року проліковано іногородніх хворих у м. Бориславі 227 хворих на суму 546,5 тис. грн. при середній вартості лікування 2,408 грн.
На соціальний захист та соціальне забезпечення громадян міста за 2017 рік використано коштів в сумі 159500,2 тис. грн., що складає 98,9 відсотка до уточненого плану на 2017 рік, з них:
– за рахунок державного бюджету (субвенції) в сумі 155368,4 тис. грн.(на виплату допомоги сім’ям з дітьми і малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 63254,2 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 92114,2 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях в сумі 166,3 тис. грн. );
– за рахунок обласного бюджету – 290,5 тис. грн.;
– за рахунок бюджету міста – 3675,0 тис. грн.;
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціальний захист населення зменшилися на 66,0 тис. грн. (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок субвенції за рахунок субвенції з державного бюджету).
За 2017 рік надано допомог малозабезпеченим сім’ям з дітьми та дітям інвалідам на суму 63254,2 тис. грн.Станом на 01 січня 2018 року заборгованість по виплаті державної допомоги сім’ям з дітьми, дітям інвалідам та малозабезпеченим сім’ям відсутня.
За 2017 рік надано державних пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги на суму 92093,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по державних пільгах та субсидіях станом на 01. 01. 2018 року складає 38319,5 тис. грн. і зросла проти початку року на 2428,2 тис. грн.
Із загальної суми видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату використано коштів в сумі 2292,6 тис. грн. – на утримання 26 шт. одиниць працівників територіального центру, які обслуговували за 2017 рік 512 чоловік одиноких непрацездатних громадян, 4 шт. одиниць центру соціальних служб для молоді та 4 шт. одиниць централізованої бухгалтерії управління праці та соціального захисту населення.
Середня заробітна плата по установах соціального захисту за 2017 рік склала 4,476 тис. грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 20,5 відсотка
За рахунок бюджету міста Борислава за 2017 рік проведено видатків на виплату інших видатків по соціальному захисту населення (допомог) в сумі 417,0 тис. грн., а саме :
– на виплату одноразової грошової допомоги воїнам афганцям проведені видатки в сумі 7,5 тис. грн.;
– на виплату одноразової допомоги учасникам АТО проведені видатки в сумі 72,0 тис. грн.;
– на виплату доплат до пенсії ветеранам УПА проведені видатки в сумі 57,9 тис. грн.;
– на виплату доплат до пенсіїї почесним громадянам міста проведені видатки в сумі 6,0 тис. грн.;
– на виплату допомог по догляду за інвалідом першої групи проведені видатки в сумі 10,6 тис. грн.;
– одноразова допомога громадянам постраждалим від аварії на ЧАЕС – 8,5 тис. грн.;
– одноразова допомога сім’ям загиблих учасників АТО – 30,0 тис. грн.;
– відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих з числа учасників АТО – 7,5 тис. грн.;
– одноразова допомога мешканцям міста за розпорядженням голови – 126,5 тис. грн.;
– одноразова допомога до Дня захисника Вітчизни – 90,5 тис. грн.
За рахунок бюджету міста Борислава за 2017 рік проведено виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до обслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 24,9 тис. грн.
За рахунок бюджету міста Борислава за 2017 рік проведено видатків по відшкодуванню муніципальних субсидій , що надаються населенню на житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян , які визначені рішенням міської ради, на суму 650,4 тис.грн.
Заборгованість місцевого бюджету за надані муніципальні субсидії на 01 січня 2018 року відсутня.
За рахунок міського та обласного бюджетів протягом 2017 року проведено відшкодування компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим категоріям громадян в сумі 339,4 тис. грн., в тому числі за рахунок обласного бюджету проведено таких виплат в сумі 274,7 тис. грн., а за рахунок міського бюджету проведено в сумі 64,7 тис. грн.
Станом на 01 січня 2018 року кредиторська заборгованість за надані послуги з пільгового перевезення громадян відсутня.
З міського бюджету проведені видатки з відшкодування послуг зв’язку пільговим категоріям громадян в сумі 79,9 тис. грн.
За рахунок спеціального фонду по установах соціального захисту населення за 2017 рік проведені видатки в сумі 41,8 тис. грн., в тому числі :
– видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені в сумі 4,4 тис. грн.;
– видатки за придбані продукти харчування проведені в сумі 29,3 тис. грн.;
– інші видатки проведені в сумі 8,1 тис. грн.
За рахунок бюджету міста Борислава утримується одна бібліотечна система, міський Палац культури, дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей, Народний дім «Просвіта» , бібліотека в смт. Східниці.
На утримання установ культури по загальному фонду за звітний період використано асигнування в сумі 11570,9 тис. грн. або 99,2 відсотка до уточненого плану на 2017 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року видатки на утримання установ культури зросли на 4499,1 тис. грн. або 63,6 відсотків.
На оплату праці і нарахування на заробітну плату використано коштів в сумі 8281,6 тис. грн., або 71,5 відсотка до всіх видатків по культурі.
Середня заробітна плата по установах культури за 2017 рік склала 4,687 грн. і зросла проти минулого року на 47,4 відсотка.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 1121,3 тис. грн., що складає 9,7 відсотка до всіх видатків на утримання установ культури.
Станом на 01 січня 2018 року утримується штатна чисельність працівників культури в кількості 121,0 штатних одиниць.
По дитячій школі мистецтв утримується 62 штатні одиниці (в тому числі за рахунок загального фонду 59 штатні одиниці та за рахунок спеціального фонду 3 штатні одиниці) по дитячій школі мистецтв, з них: керівники – 2 штатні одиниці, спеціалісти – 4,5 штатні одиниці, інші – 6,5 штатні одиниці, педагогічні працівники – 49 штатних одиниць.
За рахунок батьківської плати в дитячій школі мистецтв утримується 3 штатні одиниці педперсоналу, на утримання яких використано кошти в сумі 226,2 тис. грн., що складає 89,2 відсотка всіх видатків по спеціальному фонду установи.
Станом на 01 січня 2018 року у дитячій школі мистецтв навчається 391 учень.
Протягом 2017 року було звільнено 78 учнів від плати за навчання на загальну суму 75,5 тис. грн.
За звітний період 2017 року надійшло плати за навчання в школі в сумі 283,4 тис. грн. Середній розмір батьківської плати складає 115,0 грн.
За рахунок бюджету міста Борислава по загальному фонду по централізованій бібліотечній системі утримується 31,25 штатні одиниці та 2,25 штатні одиниці по бібліотеці в смт. Східниці.
За звітний період по централізованій бібліотечній системі надійшло платних послуг в сумі 15,4 тис. грн.
За рахунок спонсорів та централізованих поставок надійшло 3441 примірників книг на загальну суму 106,1 тис. грн.
По міському Палацу культури було надано платних послуг на загальну суму 139,1 тис. грн., з них за оренду майна надійшло коштів в сумі 99,3 тис. грн., за послуги, що надаються палацом культури надійшло коштів в сумі 39,8 тис. грн. Загальна кількість відвідувачів за звітний період склала 37,8 тис. осіб . Середня вартість квитка у звітному періоді 50,0 грн.
По історико-краєзнавчому музею за рахунок загального фонду утримується 4,25 штатних одиниць.
За звітний період надійшло плати за послуги , що надаються бюджетними установами в сумі 6,0 тис. грн. За 2017 рік музей відвідало 2348 осіб з них 891 пільгові категорії. Середня вартість квитка складає 6 грн.
За 2017 рік за рахунок спеціального фонду по установах культури проведені видатки в сумі 1472,8 тис. грн., в тому числі:
– видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені в сумі 317,9 тис. грн.;
– капітальні видатки проведені в сумі 1044,3 тис. грн.;
– інші видатки проведені в сумі 110,6 тис. грн.
Станом на 01 січня 2018 року по установах культури кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.
Станом на 01 січня 2018 року по установах культури кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня, дебіторська складає 20,0 тис. грн..
Дебіторська заборгованість по установах культури станом на 01 січня 2018 року складає 0,2 тис. грн. і зросла проти початку року на 0,2 тис. грн.
За рахунок бюджету міста Борислава в звітному періоді 2017 року проведені видатки на фінансову підтримку КП «Міський парк культури та відпочинку» в сумі 668,6 тис. грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету по спеціальному фонду за звітний період 2017 року проведені видатки в сумі 326,4 тис. грн., в тому числі на:
– придбання комп’ютера для централізованої бібліотечної системи в сумі 10,0 тис. грн.;
– придбання сценічного обладнання для міського Палацу культури в сумі 40,0 тис. грн.;
– придбання принтера для дитячої школи мистецтв в сумі 6,8 тис. грн.;
– капітальний ремонт фасаду дитячої школи мистецтв в сумі 178,8 тис. грн.;
– капітальний ремонт приміщень читальної зали централізованої бібліотечної системи в сумі 90,8 тис. грн..
За рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки в сумі 3,2 тис. грн. для придбання трьох аудиторних дощок для дитячої школи мистецтв.
На фізичну культуру і спорт по загальному фонду за 2017 рік використано коштів в сумі 3842,9 тис. грн., що складає 96,9 відсотка до уточненого плану на 2017 рік, з них:
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на фізичну культуру і спорт зросли на 1325,2 тис. грн., або 52,6 відсотка.
Видатки на житлово-комунальне господарство за 2017 рік склали 20748,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 16912,4 тис.г рн. та по спеціальному фонду – 3836,2 тис. грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зросли на 6635,0 тис. грн.
По благоустрою міста проводилось прибирання вулиць міста, вивезення вуличного сміття, зрізка аварійних дерев, озеленення території, експлуатація та ремонт вуличного освітлення.
За звітний період 2017 року було проведено видатки по благоустрою міста на суму 16422,9 тис. грн. в розрізі комунальних служб:
– по КП «Еко-місто» – 7217,5 тис. грн.;
– по КП «Зелений світ» – 1406,5 тис. грн.;
– по КП «Бориславсвітло» – 907,2 тис. грн.;
– по оплаті вуличного освітлення за спожиту електроенергію – 1064,8 тис. грн.;
– по КП «Господарник» (смт. Східниці) –5826,9 тис. грн.
За звітний період 2017 року з бюджету міста Борислава проведені видатки по погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування перед КП «Бориславводоканал» в сумі 200,0 тис. грн.
Станом на 01 січня 2018 року проведені видатки по поточному ремонту водопровідних мереж в сумі 289,5 тис. грн..
Протягом звітного періоду з бюджету міста Борислава надавалася фінансова підтримка КП «Муніципальна варта» в сумі 465,0 тис. грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість по житлово-комунальному господарству станом на 01 січня 2018 року за загальним фондом відсутня.
За рахунок спеціального фонду проведені видатки по житлово-комунальному господарству в сумі 3836,2 тис. грн., в тому числі :
– по капітальному ремонту житлового фонду проведені видатки в сумі 1655,2 тис. грн.;
– по капітальному ремонту водопровідних мереж проведені видатки в сумі 1103,2 тис. грн.;
– по капітальному ремонту теплових мереж проведені видатки в сумі 60,5 тис. грн.;
– по благоустрою міста проведені видатки в сумі 1017,3 тис. грн..
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2018 року по спеціальному фонду відсутня.
За січень – грудень 2017 року за рахунок спеціального фонду було проведено видатки в сумі 32163,3 тис. грн.
За рахунок бюджету розвитку проведено видатки в сумі 25594,4 тис. грн.
Юрій ПЕТРІВ,
начальник фінансового управління Бориславської міської ради

Ви можете Залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Залишити коментарі