//ПРОФЕСІЯ – ДОСЛІДНИК ЗЕМНИХ НАДР

ПРОФЕСІЯ – ДОСЛІДНИК ЗЕМНИХ НАДР

Щорічно у першу неділю квітня в Україні відзначають День геолога – професійне свято працівників геології, геофізики, геодезії та картографії України. Засновано це свято було ще у 1966 завдяки ініціативній групі тогочасних геологів, серед яких був видатний вчений Олександр Яншин.

День геолога – одне із знакових свят для багатьох бориславців, адже чи не в кожній бориславській родині хтось таки причетний до професії нафтовидобутку, одним із основних аспектів якої є, власне, розвідування нафтових і газових підземних скарбів нашого регіону та й всієї України. Саме геологи є першопрохідниками до «підземних скарбів», а вже після них до справи беруться бурильники та експлуатаційники. Саме геологи відкрили всю повноту багатств бориславського родовища, з початком експлуатації якого творилася нафтова історія Галичини та усієї України. Працівниками геологічної галузі нафтовиків дуже багато зроблено для зміцнення і розширення мінерально-сировинної бази нашого краю, а відтак і цілої держави. Адже Борислав споконвіків був центром нафтовидобувної промисловості не тільки Галичини, але й всієї України.

Життя геолога – невтомний пошук, а щоденна праця поєднує в собі глибокі знання та безкорисливу відданість своїй справі.

Цю істину мені відкрив старший геолог НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» Андрій Кіндерись, для якого обрана відразу ж після закінчення школи професія геолога стала справою всього життя. У 1992 році пан Андрій закінчив геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Свій трудовий шлях чоловік розпочав у Львівській геологорозвідувальній експедиції. Потім він працював у Бориславському та Прикарпатському управлінні бурових робіт. А з 2017 року – геолог у НГВУ «Бориславнафтогаз».

Геолог ЦВНГ-1 Ігор Коцан

За словами Андрія Кіндерися, робота у геологічній службі НГВУ «Бориславнафтогаз» доволі не проста і відповідальна, та попри усі складнощі – цікава. На даний момент часу для геологічної служби бориславських нафтовиків, яку сьогодні очолює пан Андрій, основною роботою є ведення щодобового обліку видобутку вуглеводнів по свердловинах, на основі чого, власне, і проводяться рентні платежі, ведення звітності по фонду свердловин, формування технологічних режимів роботи свердловин, організація гідродинамічних та геофізичних досліджень, тощо. То ж, окрім знань нафтової геології, потрібно дружити з комп’ютерною технікою, оскільки вся звітність виконується в спеціалізованому програмному забезпеченні. Тому випадкових людей у геологічній службі НГВУ «Бориславнафтогаз» немає.

Геологічна служба НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» сьогодні має структуру, при якій професійні геологи працюють в апараті управління та безпосередньо у цехах із видобутку нафти і газу та цеху капітального і підземного ремонту свердловин.

– Виробничі традиції підкорювачів земних надр у Бориславі – розповідає старший геолог Бориславського НГВУ – формувалися століттями. Разом із розвитком науково-технічного прогресу змінювалися технології нафтовидобутку, проте у всі віки для геологів Борислава незмінними залишалися високий професіоналізм та відповідальне ставлення до праці. Саме ці риси є сьогодні визначальними у нашій роботі геологічної служби бориславських нафтовиків. На сьогоднішній день НГВУ «Бориславнафтогаз» проводить видобуток вуглеводнів на десяти родовищах, на котрих задіяно понад 720 експлуатаційних нафтових свердловин, кожна з яких є індивідуальною в плані видобутку. До кожної із цих свердловин потрібен окремий підхід, бо, як не буває у житті двох абсолютно однакових людей, так і не буває двох однакових свердловин. Цією незаперечною істиною – наголошує Андрій Кіндерись – керуються бориславські нафтовики у повсякденній праці. Саме тому геологи мають уміти знаходити індивідуальні креативні шляхи вирішення питання забезпечення стабільного нафтовидобутку на кожній свердловині. Саме ця риса є, на думку старшого геолога НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» Андрія Кіндерися, визначальною для невеликого колективу геологічної служби нафтовиків Борислава.

Про невеликий колектив геологів, що знаходяться у підпорядкуванні Андрія Кіндерися, бориславські нафтовики говорять з особливою теплотою, адже від їхнього вміння заглянути у глибину земних надр залежить кінцевий результат праці усього управління.

Геолог ЦВНГ-3 Юрій Петровський

Визначальною рисою геологічної служби НГВУ «Бориславнафтогаз» є високий професіоналізм та відповідальне ставлення до результатів своєї праці. Усі працівники мають вищу освіту та значний досвід роботи у сфері нафтовидобутку. Відтак будь-яке виробниче завдання вони можуть вирішити без особливих проблем. Старший геолог НГВУ «Бориславнафтогаз» звернув увагу і на те, що колектив геологічної служби управління зазнав суттєвого омолодження, яке відбулося у ході трансформації організаційної структури підприємства, зараз більшість молодих геологів набирається як практичного, так і теоретичного досвіду і перебуває, так би мовити, на стадії професійного становлення.

– Хочу наголосити на тому, – продовжує розповідь Андрій Кіндерись, – що всі наші геологи віддаються роботі сповна, адже в силу своїх функціональних обов’язків їм доводиться затримуватись на робочих місцях допізна, а також виходити на роботу в вихідні та святкові дні. Відтак немає нічого дивного в тому, що наш колектив живе життям однієї великої родини. Ми не тільки спільно відзначаємо свята, беремо участь у спортивних змаганнях, але й завжди готові подати руку допомоги один одному у випадку несподіваної хвороби чи інших непростих життєвих ситуаціях.

Виділити кращих у середовищі однодумців надзвичайно важко, адже кожен геолог вносить свій неоціненний вклад у збільшення видобутку в Бориславському нафтопромисловому районі. Найдосвідченішим серед геологів НГВУ і, якщо можна так сказати, джерелом інформації про свердловини Бориславського родовища, у експлуатаційному фонді якого налічується їх більше чотириста сімдесяти, є Ігор Коцан, який за час роботи особисто побував на кожній свердловині. Доволі легко в геологічну роботу увійшов Юрій Петровський (ЦВНГ № 3) завдяки своїй наполегливості й умінню швидко навчатися та переймати досвід старших колег. Не можу не згадати високофахову роботу досвідченого геолога сектора дослідження свердловин – Олега Мелька, в обов’язки якого входить інтерпретація результатів проведених геолого-промислових досліджень свердловин, які дають змогу визначити та обрати оптимальний спосіб експлуатації для кожної свердловини, – наголошує пан Андрій.

Старший геолог сектора дослідження свердловин Олег Мелько

Окрім того, старший геолог НГВУ «Бориславнафтогаз» Андрій Кіндерись підкреслив, що силами геологічної служби підприємства дуже багато зроблено для зниження рівня загазованості території міста Борислава, яка пов’язана з природньою міграцією газоподібних вуглеводнів від нафтогазових покладів до земної поверхні. З цією метою геологічною службою проводиться доволі великий обсяг робіт, що передбачає виявлення джерел загазованості території, вибір ділянок для буріння дегазаційних свердловин, ліквідація та облаштування виявлених шурфів-колодязів, локалізація зон нафтогазопроявів. Власне, відповідає за цей непростий і відповідальний напрямок роботи досвідчений геолог Світлана Шкикава.

Як стверджує пан Андрій, напередодні свята у нього та його колег настрій хороший. Адже Бориславське нафтогазовидобувне управління, попри усі складнощі, має непогані перспективи розвитку, що пов’язані в першу чергу з Верхньомасловецьким родовищем:

– В переддень свого професійного свята бориславські геологи перебувають в піднесеному настрої. Причиною цього є той факт, що за останні два роки колективу НГВУ «Бориславнафтогаз» вдалося не тільки стабілізувати видобуток нафти, але і наростити його в обсягах близько семи тисяч тон щорічно. А ще, на сьогодні, – наголошує старший геолог Бориславського НГВУ, – ми залишаємося єдиним нафтовидобувним підприємством Західного регіону, яке здійснює буріння свердловин. Успішний результат в бурінні – це кропітка праця геологів та майстерність буровиків. Так, наприкінці минулого року на баланс підприємства прийнято після буріння свердловину № 102 Верхньомасловецького родовища з дебітом нафти понад 11 тонн на добу. В перспективі буріння ще чотирьох свердловин на цьому родовищі. Загалом Верхньомасловецьке родовище на даний час є основним пріоритетом щодо нарощення нафтовидобутку. Саме цьому невеликому, але багатому на запаси вуглеводнів родовищу судилося вписати чергову сторінку в історію нафтового Борислава, який продовжує залишатися одним із потужних центрів нафтовидобутку сучасної України, – зазначив старший геолог НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Також пан Андрій додав, що важливим в плані перспектив є ще і те, що НГВУ «Бориславнафтогаз» – єдине із нафтовидобувних підрозділів ПАТ «Укрнафта», яке володіє спецдозволом на геологічне вивчення надр, зокрема на Добромиль-Стрільбицьку площу. На цій площі виконано комплекс газогеохімічних спостережень, зараз проводиться переінтерпретація геолого-сейсмічних досліджень. Це початкова стадія геологічного вивчення, після чого за матеріалами проведених досліджень буде визначено необхідність буріння пошукової свердловини.

В ході нашої розмови з паном Андрієм не вдалось обійти стороною таку актуальну на цей час тему як пандемія коронавірусу. Старший геолог не приховує, що із запровадженням протиепідеміологічних заходів клопотів бориславським підкорювачам земних надр додалося. Проте вони не стали проблемою:

– В зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів для запобігання поширення коронавірусу COVID-19 геологи, як і весь офісний персонал підприємства працюють в дистанційному режимі, дякуючи напрацюванням потужного ІТ-департаменту «Укрнафти». На робочих місцях залишилися працювати лиш ті спеціалісти, які забезпечують виконання технологічних процесів видобутку нафти і газу. Що стосується безпеки цих працівників щодо запобігання розповсюдження респіраторних захворювань, то керівники структурних підрозділів «Укрнафти» в умовах карантину користуються розробленими центральним офісом товариства заходами, які покликані запобігти поширенню коронавірусної інфекції та забезпечити здорові умови праці, а також збереження життя і здоров’я працівників на робочих місцях, – наголосив Андрій Кіндерись.

Ольга МЕЛЬКО

Фото з архіву геологічної служби НГВУ «Бориславнафтогаз».