//РІШЕННЯ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 26 серпня 2020 р. № 2567

Про надання дозволу комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» Бориславської міської ради на укладання договору фінансового лізингу для придбання автомобіля

Відповідно до статті 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 13 ч. 5 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про фінансовий лізинг», Цивільного кодексу України, ст. 292 Господарського кодексу України, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26. 08. 2020 № 90/5, з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від 26. 08. 2020 р. № 52/1 та лист комунального підприємства «ЕКО-МІСТО» Бориславської міської ради від 25. 08. 2020 року № 134, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» Бориславської міської ради (І. Сорока):

– укласти договір фінансового лізингу на придбання дорожнього комбінованого автомобіля на пневмоколісному ходу із змінним обладнанням, бункером для піску та відвалом для прибирання снігу, на базі самоскида вантажопідйомністю не менше 10 т.;

– здійснити відповідні процедури щодо закупівлі фінансових лізингових послуг для придбання автомобіля з дотриманням вимог Закону України «Про фінансовий лізинг».

2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради (О. Левицький) визначити істотні умови договору фінансового лізингу та джерела фінансування, погодити їх з постійною комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Ю. Петрів) передбачити у міському бюджеті м. Борислава на 2020 рік та наступні роки витрати для фінансування видатків, пов’язаних з придбанням комунальним підприємством «ЕКО-МІСТО» автомобіля на умовах укладеного договору фінансового лізингу.

4. Надати комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» дозвіл на придбання автомобіля на таких умовах фінансового лізингу:

4.1) предмет лізингу – автомобіль комбінований дорожній на пневмоколісному ходу із змінним обладнанням на базі самоскида;

4.2) термін поставки автомобіля – до 31 грудня 2020 року;

4.3) строк лізингу – 12 календарних місяці від дати, визначеної у договорі;

4.4) вартість предмета лізингу – не більше 3,0 млн. грн.;

4.5) відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 17 відсотків річних у гривнях;

4.6) розмір та строки сплати лізингових платежів – щомісячно відповідно до умов договору лізингу.

5. Комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО»:

5.1) укласти договір фінансового лізингу на умовах, встановлених у пунктах 1, 2, 4 цього рішення, після погодження істотних умов договору фінансового лізингу з управлінням житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради;

5.2) забезпечити страхування, належне утримання та експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування автомобіля, який є предметом лізингу;

5.3) після закінчення терміну дії договору фінансового лізингу забезпечити реєстрацію права комунальної власності на автомобіль, який є предметом лізингу, за територіальною громадою м. Борислава на праві повного господарського відання комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО».

7. Встановити, що:

7.1) Бориславська міська рада бере на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання умов договору фінансового лізингу протягом всього терміну його дії, у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету м. Борислава коштів у розмірі та у строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договорів фінансового лізингу;

7.2) у разі збільшення вартості предмета лізингу понад вартість, зазначену у підпунктах 4.4 пункті 4 цього рішення, або збільшення інших витрат лізингодавця, які безпосередньо пов’язані з виконанням договорів фінансового лізингу, або зміни графіків сплати лізингових платежів у межах вартості предмета лізингу Бориславська міська рада:

7.2.1) гарантує виділення у майбутньому з міського бюджету м. Борислава необхідних сум коштів за наявності підстав, передбачених умовами договорів фінансового лізингу.

8. Визнати такими, що втратили чинність рішення Бориславської міської ради від 27. 02. 2020 року № 2351 «Про надання дозволу комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» на укладання договору фінансового лізингу для придбання автомобіля КрАЗ» та рішення Бориславської міської ради від 19. 03. 2020 року № 2413 «Про внесення змін до п.п. 4.4 пункту 4 рішення міської ради від 27. 02. 2020 року № 2351 «Про надання дозволу комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО» на укладання договору фінансового лізингу для придбання автомобіля КрАЗ».

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р. Садлівського, заступника міського голови С. Солоненко, відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Р. Зелінський), постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б. Городиський).

Ігор ЯВОРСЬКИЙ,

міський голова