//СЬОГОДНІ НА СЕСІЇ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТИ ЗАТВЕРДИЛИ СТАРОСТ СІЛ, ЯКІ УВІЙДУТЬ ДО СКЛАДУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

СЬОГОДНІ НА СЕСІЇ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТИ ЗАТВЕРДИЛИ СТАРОСТ СІЛ, ЯКІ УВІЙДУТЬ ДО СКЛАДУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

За повідомленням офіційного сайту Бориславської міської ради у с. Попелі визначено старосту Лисика Андрія Степановича, у с. Ясениця-Сільна – Паращака Богдана Васильовича,  у с.Уріж, с.Винники, с.Мокряни, с.Підмонастирок – Блюма Михайла Степановича.

Вищезазначених посадові особи також включено до персонального складу виконавчого комітету Бориславської міської ради.

Лисик Андрій Степанович
Лисик Андрій Степанович
Паращак Богдан Васильович
Паращак Богдан Васильович
Блюм Михайло Степанович
Блюм Михайло Степанович

Міський голова Ігор Яворський побажав старостам успіхів у подальшій роботі та запевнив, що без зайвого «угризіння совісті» буде ініціювати зняття з посади тих старост, які не справляються з виконанням своїх посадових обов’язків

 – Я вважаю, що ви повинні бути сильним комунікатором між владою і громадою та гідно представляти інтереси своїх населених пунктів. Плідної і результативної роботи вам!, – наголосив Ігор Яворський.

Також під час засідання 2 сесії Бориславської міської ради 8 демократичного скликання було прийнято рішення про початок процедури реорганізації Попелівської, Ясенице-Сільнянської, Урізької сільських рад Дрогобицького району Львівської області шляхом приєднання до Бориславської міської ради Львівської області. Утворено відповідну комісію з реорганізації сільських рад, якій надано повноваження щодо здійснення повної інвентаризації майна, активів та зобов’язань.

Зазначимо, що згідно ч. 4 ст. 541 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» староста має такі повноваження:

1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському, селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Наш кор.