//Звернення Бориславської міської ради

Звернення Бориславської міської ради

Про наслідки нафтовидобутку

Президенту України
Порошенку П. О.

Прем’єр-міністру України
Гройсману В. Б.

Голові Верховної ради України
Парубію А. В.

Голові правління
НАК « Нафтогаз Україна»
Коболєву А. А.

Голові правління ПАТ «Укрнафта»
М. Роллінсу

Ми, депутати Бориславської міської ради, звертаємося до Вас з приводу того, що Борислав – є першим нафтовим центром та єдиним у світі містом, яке розташоване безпосередньо на родовищі нафти, газу та озокериту. Вже протягом більше як півтора століття добувають ці корисні копалини безпосередньо в межах міста.

Довготривалий видобуток вуглеводневої сировини призвів до негативного впливу на екологічний стан природного середовища, зокрема, загазованості та забруднення території вуглеводнями. На даний час техногенно-екологічні проблеми не вирішені, а численні наукові та моніторингові дослідження компонентів довкілля підтвердили їх загрозливий та небезпечний характер.

Забруднення та деградація довкілля міста Борислава стосується всіх його природніх складових: геологічного середовища, атмосферного повітря, ґрунтів, водойм, біологічних систем.

Існує постійна небезпека створення вибухової концентрації вуглеводневих газів на територіях житлових масивів міста. Такі прецеденти мали місце у Бориславі наслідками яких були людські жертви та руйнування споруд.

Потужної деградації та забруднення зазнав ґрунтовий покрив на всій площі нафтового родовища. Як наслідок, кожен клаптик Бориславської землі просочений нафтою та продуктами її розпаду. Численні аварійні та природні виливи трапляються і сьогодні. У ґрунтах Борислава виявлені забруднення вуглеводнями, важкими металами, фенолами. Ряд токсичних сполук не руйнується з часом, а накопичується. Тотальна просякнутість ґрунтів нафтою створює потенційну небезпеку її потрапляння у водопровідну мережу через прогнилі трубопроводи.

Поверхневі та підземні води забруднені фенолами. Інтегральним показником стану довкілля Борислава, його соціальних умов є стан здоров’я населення та демографічні показники. У місті високий рівень захворюваності дорослого населення та дітей, домінуючими серед яких є новоутворення, хвороби дихальної, серцево-судинної системи, які перевищують середньообласний рівень.

Поширеність захворювань (загальна кількість хворого населення) по місту Бориславу знаходиться вище середньообласних показників. Показник поширеності захворювань становить 1803,3 на 10000 дорослого населення, а середньообласний 1698,8. Особливо турбує стан захворюваності на онкопатологію, яка є найвищою в області.

Також особливо турбує висока захворюваність на хвороби дихання, зокрема, бронхіальної астми та туберкульозу.

Показник на 1000 дорослого населення 6,6, а середньообласний 4,3. Хронічний бронхіт показник на 1000 населення 28,5, а середньообласний 22,8. Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки 24,2, а середньообласний 18,4. Висока також захворюваність органів кровотворення. Не може не турбувати високий рівень дитячої інвалідності з приводу вродженої патології (8,1 на 1000 населення), високий рівень первинного виходу на інвалідність дорослого населення у працездатному віці.

Середній показник захворюваності в робочих днях на 100 працюючих у м. Бориславі 568 у Львівській області 355 в Україні 372. Показник захворюваності в робочих днях на 100 працюючих по НГВУ «Бориславнафтогаз» становить 972.
Коротко підсумовуючи вище наведене стає очевидним взаємозв’язок катастрофічної екологічної ситуації та високих показників захворюваності населення міста Борислава. Найгострішою демографічною проблемою України та нашого міста, зокрема, є неухильне і поки що неподолане зростання смертності населення працездатного віку. Амплітуда значень показника смертності у працездатному віці серед міст області у м. Бориславі найвища.

Серед причин смертності населення у працездатному віці особливе місце займають хвороби системи кровообігу, новоутворення.

Неадекватну компенсацію отримує громада міста Борислава від користувачів надр, ПАТ «Укрнафта». Екологічні проблеми, які залишаються на тривалі роки, істотно перевищують ті незначні блага, які отримує громада (працевлаштування населення, відрахування до місцевого бюджету). Окрім цього керівництво ПАТ «Укрнафта» протягом останніх років планомірно виводить свої структурні підрозділи за межі міста Борислава, або позбавляє їх статусу юридичної особи, що призводить до зменшення надходжень до міського бюджету, а працівники, податки яких сплачуються в бюджети інших міст, користуються у Бориславі інфраструктурою, послугами медицини, освіти та іншим.

Зважаючи на те, що більше 50% акцій ПАТ «Укрнафта» належить державі, та беручи до уваги те, що згадане підприємство є бюджетоутворюючим, звертаємось до Вас із вимогою щодо припинення процесу реорганізації, наслідком якого буде перетворення колиски світового нафтовидобутку у сіру промислову зону залиту нафтопродуктами.

Негативні наслідки довготривалого видобутку вуглеводневої сировини настільки масштабні, що їх не можливо усунути без допомоги з боку держави, тому звертаємось до Кабінету Міністрів України щодо розроблення державної цільової програми невідкладних заходів із запобігання загостренню екологічної і соціальної ситуації, яка передбачає залучення коштів державного бюджету та коштів ПАТ «Укрнафта».

Негативні зміни у всіх навколишніх екологічних системах і їх складових та високий рівень захворюваності викликає велике занепокоєння у мешканців міста.

З метою визначення відповідності державним стандартам та нормам показників забруднення довкілля вимагаємо від Кабінету Міністрів України залучення спеціалізованих організацій для проведення на території міста Борислава комплексного екологічного аудиту, а також вирішення питання використання для потреб громади м. Борислава незатребуваного надлишкового газу, який забруднює атмосферне повітря та зумовлює підвищену загазованість у межах житлових зон міста.

Ігор ЯВОРСЬКИЙ,
міський голова

Прийнято на 59 виїзній (м. Київ) позачерговій сесії Бориславської міської ради сьомого демократичного скликання
19 вересня 2018 року