//САМОТНЯ МАТИ МАЄ ПРАВО НА ЗАСТОСУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ

САМОТНЯ МАТИ МАЄ ПРАВО НА ЗАСТОСУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ

Дрогобицький сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що будь-який платник податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2021 році ця сума складає 1135 гривень).

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника ПДФО протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї виплати), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2021 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, складає 3180 гривень (2270 грн. х 1,4).

У разі якщо платник ПДФО має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір.

Враховуючи зазначене вище, самотня мати – платник ПДФО має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка законодавчо визначена (у 2021 році – 1702,50 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови дотримання законодавчо встановлених процедур та наданням відповідних підтверджуючих документів.

Дрогобицький сектор організації роботи  організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС у Львівській області